Εσωτερική εγκατάσταση για δεξίωση γάμου 2013

Εσωτερική εγκατάσταση εφελκυόμενων τεντών και διακοσμητικών για δεξίωση γάμου. Την δεξίωση επιμελήθηκε ο Μάρκος Μαχαιρόπουλος. mrco.gr
/