Δεξίωση γάμου στην Αγία Μαρίνα 2012

Εγκατάσταση 360τ.μ με ένωση 2 εφελκυόμενων τεντών για την δεξίωση γάμου
/