Μουσείο Μπενάκη 2012

Εγκατάσταση 2 εφελκυόμενων τεντών 75τ.μ για την θεατρική παράσταση Dr. Maybe Darling στο Μουσείο Μπενάκη
/