Εφελκυόμενη τέντα 240 τ.μ.

Μεταχειρισμένη εφελκυόμενη τέντα 240 τ.μ. (15μ*16μ) χρώματος λευκό 11.500 ευρώ.
/