Εφελκυόμενη τέντα 120 τ.μ

Μεταχειρισμένη εφελκυόμενη τέντα 120 τ.μ. (10μ*12μ) χρώματος μπλέ 7.000 ευρώ.

/