Εφελκυόμενη τέντα 150 τ.μ.

Μεταχειρισμένη εφελκυόμενη τέντα 150 τ.μ. (10μ*15μ) χρώματος καφέ 6.000 ευρώ.

/