Μεγέθη

Τα διαθέσιμα μεγέθη τεντών τη δεδομένη χρονική στιγμή κυμαίνονται απο τα 25τ.μ. μέχρι τα 300τ.μ. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέγεθος τέντας είναι 600 τ.μ μπορούν να επιτευχθούν και ακόμα μεγαλύτερες κατασκευές ενώνοντας τις τέντες μεταξύ τους. Όμως, οι ενώσεις αυτές δημιουργούν κενά μεταξύ των τεντών. Για το λόγο αυτό έχουμε εξοπλίσει  τις τέντες μας με ένα σύστημα ένωσης ώστε να κλείνουμε αυτά τα κενά στεγανοποιώντας τις κατασκευές μας γρήγορα και διακριτικά.

/